๎—
Gratis verzending vanaf โ‚ฌ 100,00
Uitgebreid assortiment
Deskundig advies
iDeal betalen of achteraf op factuur
Home /

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van Profyte BV

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op deze website van Profyte medical zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profyte medical is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites integreren of om ze te gebruiken op een andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

De website van Profyte medical is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie op staat, of onjuiste producten of onjuiste prijzen worden aangeboden. Hiertoe behoren ook menselijke fouten en kennelijke vergissingen. Hiervoor kan Profyte medical niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele fouten en/of tekortkomingen zullen wij direct na constatering herstellen of aanpassen zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Profyte medical draagt derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.